woman, double exposure, female-2610284.jpg

Overthinking

Rumination and obsessive thinking are soooo exhausting! Overthinking is a habit we learn when we feel unsafe in something. It’s the brain’s need to predict what will happen in the future and is accompanied by large amounts of anxiety and stress. It’s the illusion that we can imagine ourselves in safety. You are quite possibly …

Overthinking Read More »

question mark, face, silhouette-2405207.jpg

Oordinkery

Oordinkry en obsessiewe denke is soooo uitputtend!  Om te oordink is ‘n gewoonte wat ons aanleer wanneer ons onveilig voel in iets. Dis die brein se behoefte om te voorspel wat in die toekoms gaan gebeur en gaan gepaard met groot hoeveelhede angs en stress. Dis die illusie dat ons onsself in veiligheid in kan …

Oordinkery Read More »

Shopping Cart