desktop, color, leisure-3129782.jpg

Perfeksionisme

Perfeksionisme, in sielkunde, is ‘n breë persoonlikheidstyl wat gekenmerk word deur ‘n persoon se besorgdheid oor die strewe na foutloosheid en perfeksie. Dit gaan gepaard met kritiese selfevaluasies en bekommernisse rakende ander se evaluerings oor hulself. 

Die wortel van perfeksionisme is om te glo dat jou eiewaarde gebaseer is op jou prestasies. 

Perfeksionisme is ook dikwels teenwoordig wanneer ‘n kombinasie van hierdie faktore bestaan:

 • Rigiede, hoë ouerverwagtinge van toe jy ‘n kind was 
 • Baie kritiese, skandelike of beledigende ouers
 • Oormatige of onrealistiese lof vir jou prestasies toe jy ‘n kind was. Dit vorm ‘n eksterne lokus van beheer wat veroorsaak dat jy deur jou lewe jou self waarde buite jouself probeer vind. 
 • Lae selfbeeld of voel onvoldoende
 • Waar joi eiewaarde bepaal word deur jou prestasies
 • Swart-en-wit denke – 
 • Pogings om in beheer te voel
 • Kulturele verwagtinge

Dis waar jy balans probeer handhaaf deur die teenoorgestelde buite te probeer weer gee as wat jy intern binne voel 

Hoe kan jy jou eie perfeksionisme baas raak: 

 1. Word meer bewus van jou neigings en denke tot perfeksionisme 
 2. Fokus op die positiewe aspekte van jou lewe en wees prakties oor jou areas can ontwikkelling 
 3. Laat jouself toe om foute te maak en werk saggies met jouself wanneer jy het
 4. Stel meer redelike en realistiese doelwitte
 5. Leer hoe om kritiek te ontvang en ook te onderskei wanneer iemand jou gedrag of jou karakter kritiseer. Indien hulle jou karakter kritiseer benodig hulle dalk grense 
 6. Verlaag die druk wat jy op jouself plaas
 7. Fokus op betekenis bo perfeksie
 8. Probeer om nie uit te stel nie
 9. Sny negatiewe invloed uit jou lewe uit en werk aktief daarteen om jouself met ander te vergelyk. 
 10. Gaan sien iemand indien jou perfeksionisme jou lewe ondraagbaar maak 

Volg BetterMom op Facebook en Instagram vir meer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart